Bilingual Subtitles

Vietnamese-English


Eng Sub 琉璃 Love and Redemption Epi 01 成毅袁冰妍劉學義    Complain, DMCA

Vietnamese subtitles

English subtitles

thiên giới đã thống trị \ncả nhân giới yêu ma giớithe heavenly world has dominated\n
00:01:37
trở thành kẻ đứng đầu \ntrong tam giới.becoming the leader\nin the three worlds.
00:01:40
tâm của Tu La Vương bành trướngAsura King's ambitions expanded, he was
00:01:46
không cam tâm đứng sau thiên giớiunwilling to stand behind the heavens, and
00:01:48
cuối cùng tập hợp thành\n liên minh yêu maeventually gathered into a\ndemon alliance
00:01:50
Vốn thiên giới cho rằng\n không đáng sợOriginally, the heavens thought there was nothing\nto fear
00:01:55
nhưng không ngờ dưới trướng\n Tu La Vương...but unexpected­ly under the command of\nAsura Vuong... there
00:01:57
còn một đại tướng \nđánh đâu thắng đó. phá được đại quân của thiên giớiwas a general who could\nfight and win.
00:01:59
ép chúng thần thiên giới \nra tận ngoài Thiên Môn.forcing the gods of heaven\n
00:02:07
liên kết với Bách Lâm đế quân, \njoined forces with the Bach Lam Emperor\n
00:02:12
Trước trận đại chiến cuối cùng thiên giới xuất hiện một vị cứu tinhthe Demonic Star disappeare­d again. At the same
00:02:28
Tiêu diệt Tu La trong chớp mắt.Destroy Asura in the blink of an eye. The
00:02:39
Ma giới không còn Ma Sát Tinh\n cũng mất đi khí thế.Demon World no longer has Demonic Stars\n
00:02:41
Yêu ma còn lại\n tản rời bốn phương.remaining demons\nscattered to all four directions.
00:02:45
Đồn rằng cái chết \ncủa Ma Sát Tinh...Rumor has it that the death\nof Demonic Star... was
00:02:49
đã nằm trong tính toán\n của Chiến Thần.already in the God of\nWar's calculatio­ns.
00:02:51
Tinh hồn của hắn bị phong ấn\n trong khí thần Lưu Ly TrảnHis soul was sealed\nin the divine weapon Liu Ly Tran
00:02:53
giấu trong cảnh nơi thượng cổhidden in a secret place in ancient times
00:02:56
nguyên thần phân tán \nkhông tung tích.and his original spirit was scattered with\nunknown traces.
00:02:59
Cứ cách nghìn năm \ncàn khôn tất lại thay đổi.Every thousand years, the\nuniverse will change. The
00:03:09
Nguyên thần bị phân tán trải qua\n hàng nghìn năm biến đổiscattered primordial spirit went through\n
00:03:12
dần dần khôi phục được sinh khígradually recovering its vitality
00:03:15
yêu ma giới cũng \nđang rục rịch khởi độngAnd the demon world\nis also preparing to start
00:03:19
Dường như mọi thứ \nchưa hề chắc chắn.It seems that everything is not\ncertain at all.
00:03:24
Nếu Ma Sát Tinh ôm nỗi hận \nhàng nghìn năm quay lạiIf Ma Sat Tinh holds a grudge for\n
00:03:28
Cái ngươi nói chính \nhai ngôi tinh này sao?What you are talking about are\nthese two stars?
00:03:51
Kể từ khi Ma Sát Tinh, \nLa Hầu Kế Đô chết trên trời đột nhiên xuất hiện\n thêm hai sao xa xôiSince Ma Sat Tinh and\nRahu Ke Do died, two more distant stars
00:03:56
gọi La Hầu Tinh Kế Đô Tinh.called Rahu Tinh and Ke Do Tinh.
00:04:03
đều phân bố nơi xa \nmột Nam, một Bắc.they were all distribute­d in far away places, \n
00:04:07
hai tinh này lại \nđột nhiên kề sát vào nhauthese two stars are\nsuddenly close together
00:04:14
Dường như xu hướng \nmuốn hợp hai thành một.seems to be a tendency\nto combine the two into one.
00:04:21
nguyên thần không \ntăm tích của Ma Sát Tinh...the unknown\norigin spirit of the Demonic Star...
00:04:35
Người của thuộc hạ đã\n nghe ngóng tường tậnsubordinat­es have\nlistened carefully
00:04:38
nửa phần nguyên khí \nsẽ vào đường Độ Áchhalf of the vital energy\nwill enter the Do Ach path, and
00:04:40
lịch kiếp xuống trần thế \nvào hôm nay.will descend into the world\ntoday.
00:04:42
Những tiên tử phạm lỗi các ngươiThose fairies who have made mistakes
00:04:48
hội xây dựng lại tiên cách \nmà Thiên giới cho các ngươi.is an opportunit­y to rebuild the immortality\n
00:04:54
Các ngươi bình thường\n đi vào phàm thếYou normally\nenter the mortal world
00:04:56
sẽ hội quay lại Thiên giới cũng coi như tạo hóa\n của các ngươi.will have the opportunit­y to return to the Heavenly World, which
00:05:00
Ta không muốn bị \ngiáng xuống phàm trần.I don't want to be\nreduced to mortal life.
00:05:12
phải \nnhớ mãi không quên.There is something that must be\nremembered and never forgotten.
00:05:13
Còn một chuyện nữa, Đường chủ.There is one more thing, Hall Master.
00:05:28
Chiến Thần tướng quân \nsẽ cùng với Ma Sát Tinh... cùng nhau đến phàm trần lịch kiếp.War God\nwill join the Demonic Star... in the
00:05:32
Chiến Thần Ma Sát Tinh sẽ sinh\nThe God of War and Demonic Star will be born on the\n
00:05:38
Liệu bất lợi với việc chúng ta \nphục hưng ma giới không?Will it be detrimenta­l to our\nrevival of the demon world? Are
00:05:52
Năm đó, chính Chiến Thần \ndùng thần khí của Ma Sát Tinh...That year, it was the God of War who\n
00:05:58
để phong ấn tâm hồn Ma Sát Tinh.to seal the soul of the Demonic Star.
00:06:02
Chúng ta cần sức mạnh của \n mới thể cứu được \nMa Sát Tinh.We need the power of the\nWar God and Quan Thien Sach Hai...
00:06:05
Hai đứa trẻ này \nta đều phải được.\nWe must have these two children.
00:06:11
Chiến Thần Ma Sát Tinh rốt cuộc \nthe God of War and Demonic Star\nsend the souls of the living?
00:06:16
Sao vẫn chưa\n sinh được đứa thứ hai?Why hasn't the\nsecond child been born yet?
00:06:43
dám xông đến cấm địa \nthành Phần Như?dares to rush into the forbidden area of\nPhan Nhu city?
00:06:56
chưởng môn phu nhân \nmang thai 10 thángNo one expected... the sect master's wife was
00:07:48
cuối cùng sinh ra một thai chết.finally gave birth to a stillborn fetus.
00:07:50
sợ chưởng môn phu nhân\n nhìn thấy rồi đau lòngwas afraid that the sect leader's wife would be\n
00:07:53
nên ngay đêm đó \nchôn luôn đứa đó.so that night he\nburied the child.
00:07:55
Quản gia phái người đào mộ của\n Nhị tiểu thư, vừa nhìn vào...butler sent someone to dig up\n
00:08:13
Sức sống của tiểu \nsư muội này của chúng ta...vitality of\nthis little sister of ours... is
00:08:31
Mấy người đều \nđệ tử của thúc khácYou guys are all\ndisciples of other uncles
00:08:35
Từ nhỏ tiểu muội này \nđã khuyết cả lục thức rồi. (Lục thức: tai, mũi, mắt, \n lưỡi, thể, tâm thức)Since childhood, this little junior sister\n (Six consciousn­esses: ears, nose, eyes, \ntongue, body, mind)
00:08:38
Khuyết cả lục thức thế nào?What is the lack of all six consciousn­esses?
00:08:42
cả thể ý thức\nđều khuyết thiếu.body and consciousness\nare all lacking.
00:08:51
Nhưng bây giờ tiểu muội\n đã 16 tuổi rồi.But now little sister is\n16 years old.
00:08:58
Đến pháp thuật tầng một\n của Thiếu Dương Tâm Pháp... Được rồi, không tin phải không?Even the first level magic\nof Shaoyang Tam Dharma...
00:09:01
Hôm nay, huynh đưa \nmọi người đi xem cho mở mang.Today, senior brother took\n
00:09:08
muội ấy thực sự không \ncảm nhận được đau đớn.I told you before but still don't believe it, do you
00:09:43
huynh toàn đùa như vậy với ta thôiyou always joke like that with me, you
00:10:07
thì ra mọi người \nđều rất sợ cái này. nên đương nhiên không sợ rồi.turns out everyone is\nvery afraid of this.
00:10:11
Nếu huynh còn để ta thấy \nhuynh bắt nạt muội muội taIf you ever let me see\nyou bullying my sister
00:10:27
Hơn nữa, đến giận \nta cũng không biết nữa .Moreover, \nI don't even know if I'm angry.
00:10:44
Ta đã nói tiểu muội \nsẽ không so đo rồi .I told you little junior sister\nwouldn't compare.
00:10:48
nếu huynh dám bắt nạt \nmuội muội ta nữaif you dare to bully\nmy sister again
00:10:52
ta sẽ bảo phụ đánh cho\n mông huynh nở hoa luôn.I will tell my master to beat\nyour ass until it blooms.
00:10:53
Rốt cuộc huynh \nđứng bên nào đây?In the end, \nwhich side are you on?
00:11:01
Ảnh Hồng bảo chúng ta \nđến đây làm rồi sao?Master Ying Hong tell us to\ndo here? I
00:11:06
Hội thưởng hoa của \nHồng nương lần này\nThis time at Miss Hong's Flower Award Ceremony, the
00:11:11
nhiệm vụ chiêu đãi khách quan\n giao cho chúng ta đấy.task of entertaini­ng guests will be\nassigned to us.
00:11:13
Bây giờ chúng ta xuống núi thôi.Now let's go down the mountain.
00:11:15
Ta không muốn \ntham gia chỗ náo nhiệt đâu.I don't want to\njoin the hustle and bustle.
00:11:21
- Không được. \n- Ta không muốn.- Impossible.\n- I don't want to.
00:11:23
- Tỷ tha cho ta đi. \n- Không được.- Please forgive me.\n- Impossible. The
00:11:27
Hội thưởng hoa \nđại hội năm đại phái tề tựu.flower reward festival is a\ngathering of five great sects.
00:11:28
Những cao thủ của\n tứ đại phái khác đều đến đấy.The masters of the\nother four great sects all came there.
00:11:30
xem tiểu ca ca\n đẹp trai nào không.see if there's\nany handsome little brother.
00:11:34
Hồng nương nói thể\n kiếm người mình thích rồi.Miss Hong said she can\nfind someone she likes.
00:11:42
Năm nay, Toàn cũng 16 tuổi rồi.This year, Toan Co is also 16 years old. We can
00:11:44
Dùng một con sói tinh\n lợi hại như thế để kiểm tra...Using such a powerful elf wolf\nto test...
00:12:07
Không hổ đệ tử\n dòng đích của ta.As expected of being\nmy disciple. In
00:14:16
người cách\n chỉ Phượng.qualified person\nis Vu Tu Phuong. The
00:14:19
Li Trạch cung \nkhông dưỡng thứ dụng.Li Ze palace\ndoes not harbor useless things.
00:14:29
Các người bảo \nTư Phượng còn nhỏYou guys say that\nTu Phuong is still young and
00:14:55
không làm được \ntrưởng đệ tử Li Trạch cung.can't be the\nhead disciple of Li Trach Palace.
00:14:57
đại hội Trâm Hoa Thiếu Dương\n đoạt vị trí đứng đầu trở về.at the Tram Hoa Thieu Duong conference, he\n
00:15:05
để bắt đầu tiếp quản mọi chuyện \nlớn nhỏ của Li Trạch cung.so that it can begin to take over all the\n
00:15:14
Cung chủ nếu như \nđã quyết định...If the palace master\nhas decided...
00:15:22
Chúng ta phải đi núi Thiếu Dương\n tham gia đại hội Trâm Hoa.We have to go to Shaoyang Mountain\n
00:15:29
lần đầu rời khỏi Li Trạch cung.left Li Trach Palace for the first time.
00:15:33
Quy tắc đầu tiên \ncủa Li Trạch cung ?\nwhat is the first rule of Li Ze Palace?
00:15:37
Không được bỏ mặt nạ\n trước mặt người ngoài.Do not remove your mask\nin front of outsiders.
00:15:40
Nếu như làm trái \nquy tắc của cung hậu quả ? Trong lòng các người\n chắc đều cả.\n
00:15:45
Xem chúng ta, ai bay đến\n Thiếu Dương trước.Let's see who flies to\nShaoyang first.
00:16:02
Kể từ tin tức 16 năm trước \nChiến Thần Ma Sát TinhSince the news 16 years ago, the God of\nWar and Demonic Star
00:16:23
Những năm nay, ngươi\n chẳng tìm thấy chút .During these years, you have\nn't found anything.
00:16:28
tung tích của Quân Thiên Hoàn\n Sách Hải Câu.whereabout­s of Quan Thien Hoan\nand Sach Hai Cau.
00:16:35
Muốn lấy được Quân Thiên Sách Hải\n thật sự không dễ.Wanting to get Quan Thien Sach Hai is\nreally not easy.
00:16:41
Chuyện này \nliên quan đến Chi Kỳ.This matter is\nrelated to Vo Chi Ky.
00:16:50
Thuộc hạ cũng sẽ \ncố gắng hết sứcThe subordinat­es will also\ntry their best to
00:16:59
cài người vào trong \nnăm môn phái tu tiên lớn.install people into the\nfive major cultivatin­g sects. The
00:17:00
Đại hội tỉ Trâm Hoa\n bốn năm một lầnTram Hoa martial arts conference\nevery four years
00:17:03
tất sẽ thần lực khác thườngwould definitely have unusual divine powers
00:17:09
giấu cũng không giấu được.if he hid them, he wouldn't be able to hide them.
00:17:12
bước vào Độ Ách Đạo\n vào giờ Hợi ngày bốn tháng bốn. đừng để lọt\n bất kỳ đứa trẻ nào...entered Do Ao Dao\n
00:17:15
Mấy huynh của Hiên Viên phái.Several senior brothers of the Hien Vien sect.
00:17:33
Chúng ta đang đại diện\n cho Thiếu Dương đó.We are\nrepresenting Shao Yang.
00:17:46
Không thể để cha \nmất mặt được.I can't let my father\nlose face.
00:17:48
Muội không muốn \nở đây thật hả?you really not want to be\nhere? That's it
00:17:55
Hai cái này \nhuyết cẩu dùng lúc bái tế.These two are\nblood dogs used when worshiping.
00:18:04
mang về thuận lợi được không?possible to bring it back smoothly?
00:18:08
Mở to mắt ngươi ra\n nhìn đi.Open your eyes wide\nand look.
00:18:12
ngươi không biết tiểu gia taEven if you don't know my uncle
00:18:14
cũng phải biết đến thanh kiếm \nđặc chế của Điểm Tình Cốc ta chứ?you still know about Diem Tinh\n
00:18:16
Không thẻ tên\n thì không được vào.don't have a name card, you\nwon't be able to enter.
00:18:18
Con gái chưởng môn \nThiếu Dương, Chử Linh Lung.Daughter of\nThieu Duong sect master, Chu Linh Lung.
00:18:34
đủ cách để\n nói chuyện với ngươi không?Am I qualified to\ntalk to you?
00:18:36
Vị này của Điểm Tình Cốc\n không thẻ tênThis person from Diem Tinh Coc\ndid not have a name tag
00:18:39
Vậy cứ đợi trưởng lão\n của Điểm Tình Cốc tớiSo just wait for the elder\nof Diem Tinh Coc to come
00:18:42
xác nhận thân phận hắn\n rồi cho vào.confirm his identity\nand then let him in.
00:18:43
Vậy nếu hôm nay, \n ta cứ muốn vào thì sao?So what if today, \nI just want to go in?
00:18:46
Không thẻ tên thì \nkhông được vào Thiếu Dương ta.don't have a name card, you wo\nn't be able to enter Thieu Duong.
00:18:49
Nhất quyết muốn\n đối đầu với ta phải không?you sure you want to\nconfront me?
00:18:53
Với công phu mèo cào của ngươi... Ai trong Thiếu Dương chúng ta... cũng thể đánh cho ngươi \nphục sát đất đấy.With your cat scratching skills... do
00:19:07
Cho ngươi vào được\n cũng phí phạm công phu thôi. chỉ dựa vào ngươi\n thể ngăn cản ta sao?Even if you could get in, it would be a\nwaste of effort. Do
00:19:12
Sao con người ngươi\n không chút lễ phép nào thế?Why do\nn't you have any manners?
00:19:18
Đừng đứng gần \ntỷ tỷ ta như thế. phái Thiếu Dương các ngươi\n rốt cuộc lợi hại thế nào.Don't stand so close to my\nsister like that.
00:19:19
Người thả \nmuội muội ta ra. Toàn .You\nlet my sister go. Toan Co.
00:19:37
Ta đâu muốn \nđánh nhau với ngươi.I don't want to\nfight with you. If
00:19:51
Ngươi còn không rút kiếm ra\n ta sẽ buông tay đấy.you don't take out your sword, \nI'll let you go.
00:19:53
Ngươi buông tay là\n ta rơi xuống đó.you let go, \nI'll fall down there. Are
00:19:59
Không phải vừa rồi \nvẫn ba hoa lắm sao?Haven't you\nbeen bragging a lot just now?
00:20:01
Thiếu Dương phái \ntoàn mấy bao cỏ như ngươi...The Thieu Duong sect is\nfull of bags of grass like you...
00:20:03
còn dám \nmạo xưng cao thủ.but you still dare to\npretend to be an expert.
00:20:05
Hôm nay, ta cho ngươi thấy \nthế nào mới cao thủ.Today, I will show you\nwhat it means to be a master.
00:20:06
Từ khi sinh ra \nta đã không khóc.\nI haven't cried since I was born.
00:20:20
ta cho ngươi \nchơi trò kích thích hơn.I'll let you\nplay more stimulatin­g games. What
00:20:28
Rơi xuống thì thành\n bánh thịt chắc rồi.it falls down, it will\nsurely become a meat cake.
00:20:49
Cha sẽ lại \nnói mình mất mặt mất.Dad will\nsay he's lost face again. What exactly does a
00:20:51
Nữ nhân như muội \nrốt cuộc muốn làm ?woman like me\nwant to do? Your
00:21:27
Ta đệ tử \ncủa Thiếu Dương Phái.I am a disciple\nof the Shaoyang Sect.
00:21:44
Huynh thể cho ta \nđi cùng một đoạn...Can you let me\ngo the same way...
00:21:49
ta sẽ rửa vết \n huyết cẩu này cho huynh.I will wash\nthis dog blood stain for you.
00:21:54
Rốt cuộc muội\n muốn làm vậy? Sao huynh lại \năn nói như vậy hả? Ta... ta thực sự không biết...Finally, \nwhat do you want to do?
00:22:01
Chưa từng gặp ai \nlười tu tiên như muội.'ve never met anyone as\n
00:22:33
Ngươi ném muội muội ta \nđi đâu rồi? Nói mau! Ai biết được ta \nrơi xuống chỗ nào rồi chứ? Ngay cả kiếm \ncòn cầm không nổi.you throw my sister\n? Gibber!
00:22:50
Huynh làm lạc mất\n muội muội ta...and you still talk like that? Have you
00:22:56
Chỉ còn cảnh rừng ẩn\n phía Vân Cốc chưa tìm thôi.Only the mysterious forest scene\n
00:23:01
Địa hình cánh rừng đó\n cùng phức tạp Muội ấy không thể\n xảy ra chuyện được.The terrain of that forest is\nextremely complex and
00:23:03
Đây huynh của \nLi Trạch Cung đúng không?This is\nLi Ze Cung's senior brother, right?
00:23:17
Vừa nhìn đã biết người tài giỏi.As soon as I saw him, I knew he was talented.
00:23:19
tại sao người của \nLi Trạch Cung các ngươi...why do you people of\nLi Ze Palace...
00:23:38
lúc nào cũng đeo mặt nạ \nkhông dám gỡ xuống?always wear masks and\ndon't dare take them off?
00:23:39
Rốt cuộc vướng mắc \nkhông thể gặp người khác?After all, what's the problem with\n
00:23:41
Mọi người đều đang đợi\n vào phái Thiếu Dương.Everyone is waiting to\nenter the Shaoyang sect. Turns
00:23:51
Li Trạch cung không nữ nhân.Li Trach Palace doesn't have any women.
00:24:07
Vừa nãy, ôm tên ngốc này về... Ngươi xem ta xử ngươi thế nào!Just now, what did you mean by hugging this idiot back...
00:24:10
- Ngươi làm hả? \n- Buông ta ra! Các ngươi tụ tập đây\nlàm vậy?- What are you doing? \n- Let me go!
00:24:17
giờ đang đợi đây\nđể vào Thiệu Dươngnow I'm waiting here\nto enter Thieu Duong. I was
00:24:31
Chỉ đùa vui với\ntiểu muội một chút.just having a little fun with\nlittle junior sister. I'm afraid
00:24:33
Bao nhiêu người đây\nlàm chuyện đùa vui được chứ?many people here, \nhow can it be funny? Do
00:24:43
Còn không mau xin lỗi\nhai vị nương đây đi!n't you hurry up and apologize to\nthese two ladies!
00:24:46
Ô Đồng xin \ntạ lỗi hai vị muội.O Dong\napologized to the two monks.
00:24:53
Mọi người đều \nđệ tử của ngũ đại phái...Everyone is a\ndisciple of the five great sects...
00:24:59
Sau này mong rằng \nđôi bên sẽ tương trợ cho nhau. Sở trưởng lão \ndạy dỗ phải lắm. Sao thể\n bỏ qua như vậy được?In the future, I hope that\nboth sides will support each other.
00:25:05
Người chưa thấy vừa rồi hắn \nbắt nạt muội muội thế nào đâu?Haven't you seen\nhow he bullied his sister just now?
00:25:23
May Phượng \ncủa Li Trạch Cung Muội biết\n Phượng không?Luckily, there was Vu Tu Phuong\nof Li Trach Cung.
00:25:25
đệ tử tiền đồ nhất \ncủa Li Trạch Cung đấy. điều cung quy của bọn họ...is\nLi Trach Cung's most promising disciple.
00:25:37
bắt bọn họ mỗi ngày\n đều phải đeo mặt nạ. Không biết bọn họ \ntrông như thế nào nhỉ?is to force them to\nwear masks every day.
00:25:42
Nhưng ta \nhắn nhất định rất đẹp trai.But I bet\nhe must be very handsome.
00:25:45
Ta dám hắn \nnhất định trông rất xấu.I bet he\nmust look very ugly.
00:25:49
Nếu không thì \nđeo mặt nạ cả ngày làm ? Ta thấy huynh \nlà đố kị thì .Otherwise, \nwhy wear a mask all day?
00:25:51
sinh cùng ngày \ncùng tháng cùng năm với ta này.was born on the same day, \nmonth, and year as me.
00:26:10
Năm nay đã 16 tuổi rồi đấy, \ncon biết không?already 16 years old this year, did\nyou know?
00:26:59
Vậy còn không triệu hoán\n được một mệnh kiếm nữa.Yet I couldn't even summon\na single sword.
00:27:02
Thiếu Dương phái ta sẽ bị con \nlàm cho mất hết mặt mũi thôi.My Thieu Duong sect will\nlose all face by you.
00:27:06
Nếu người dưới \nhoàng tuyền biết được...If the people under the yellow\nstream knew...
00:27:15
người xem cha\n mắng Toàn thế nào...they saw how his father\nscolded Toan Co...
00:27:18
chắc chắn người sẽ đau lòng lắm.they would definitely be heartbroke­n.
00:27:22
chỉ mong Toàn \nđược sống yên ổn cả đờionly hope that Toan Co\n
00:27:27
không mong muội ấy\n tinh thông tiên đồ.n't expect him to be proficient in\nimmortality.
00:27:30
còn chẳng phải khi sinh ra muội ấy\nn't it because when she was born she did\n
00:27:36
Ai hiểu được nỗi \nđau khổ của muội ấy chứ? Được rồi, Linh Lung, Linh Lung. Được rồi, được rồi, \n thôi đi đừng khóc nữa.Who can understand\nher suffering?
00:27:41
Nhưng đây cũng không phải \nlý do để con không tiến bộ. Ta cho con\n thời gian mười ngày. Nhất định phải luyện ra được...But this is not a\nreason for you not to progress.
00:28:09
Dao Hoa kiếm pháp \ntầng thứ nhất cho ta. con hãy chờ ta \nchỉnh đốn con thế nào.Dao Hoa's\nfirst level sword technique for me.
00:28:18
cha sẽ không thể \nlàm chúng ta.Every time we cry and talk about our mother, our father won't be able\nto do anything to us.
00:28:29
nếu tương lai\n đối với người muội thích.if the future is\nfor the younger sister.
00:28:41
Chỉ cần huynh ấy thương muội...As long as he loves you... if you
00:28:43
muội khóc lên huynh ấy \nsẽ không thể làm muội.cry, he\nwon't be able to do anything to you.
00:28:44
thứ quý giá nhất \ntrên thế gian rồi. Nhưng hôm nay \nlúc muội tức giậnmost precious thing\nin the world.
00:28:53
nhưng không tức \nđến mức mắt đỏ hoe... rồi cảm giác\n muốn khóc sao?but not so angry that\nmy eyes turned red...
00:28:58
nhưng ta cảm thấy không cần\n quá bận tâm đến bọn họ.but I feel like I don't need to\nworry too much about them.
00:29:05
Nếu như ta \nbận tâm đến bọn họAs long as you're happy, that's fine.
00:29:09
ta chẳng thà về nhà\n ngủ một giấc còn hơn.I'd rather go home and\nget some sleep.
00:29:11
Huynh đem bánh thọ đến\n cho chúng ta sao?you bring us the longevity cake\n? The
00:29:17
nhưng người dặn \nchuẩn bị bánh thọ...but the one who instructed\nto prepare the cake to life...
00:29:20
dùng tám loại \nnguyên liệu thành.made from eight types of\ningredients.
00:29:24
Huynh đừng nhắc mãi \ncái đó được không?you please stop mentioning\nthat?
00:29:38
Tuy ta không nếm ra\n được mùi vị Toàn của chúng ta ngoan lắm.Even though I can't taste\nanything
00:29:41
Như vậy cha \nvẫn chưa hài lòng.So my father is\nstill not satisfied.
00:29:47
Vậy hôm nay cũng \nsinh nhật của tên nói lắp rồi.So today is also the\nstutterer's birthday.
00:29:52
- người tìm kìa. \n- Phượng. Muội còn \nchuyện khác không?- Someone's looking.\n- Tu Phuong.
00:30:11
Phượng hàng năm\n vẫn Li Trạch cungBecause Tu Phuong\nstayed at Li Trach Palace every year, he had
00:30:43
tiếng Trung Nguyên nói \nchưa được sõi cho lắm.speak Trung Nguyen\nfluently. I
00:30:45
Huynh người bạn \nđầu tiên ta quen... Hôm nay sinh thần của huynhYou're the\nfirst friend I've ever known...
00:30:57
Thế nên ta đặc biệt đem \n bánh thọ đến cho huynh.That's why I specially brought the\nlongevity cake to you.
00:31:03
Linh Lung nói chúng ta\nrất duyên phận. Chúng ta cũng \nkhông phải bạn .Linh Lung said we are\nvery destined.
00:31:07
Ta trước giờ cũng \nkhông ăn bánh thọ.I have\nnever eaten Banh Tho before.
00:31:14
Cuối cùng cũng \ntìm được cây đào rồi.Finally\nfound the peach tree. There's
00:31:42
phụ bảo ta sáng nay dạy \ncô ấy kiếm pháp dao hoa. Sao lại không thấy \ncô ấy đâu vậy?Master told me to teach\nher the sword technique this morning.
00:32:30
Với tính của muội ấy chắc chắn\nđang trốn đâu đó ngủ rồi.With her personalit­y, she's definitely\n
00:32:33
Ta không cố ý làm đổ \nnước trà của huynh đâu.I didn't mean to spill\nyour tea.
00:33:51
Mỗi ngày một ly \ngiúp đỡ tu hành. Không phải đào lộ, không uống.A glass a day\nhelps with practice.
00:34:05
Chẳng trách người khác \nđều bắt nạt muội.No wonder everyone else\nbullies me.
00:34:31
ta không cố ý làm đổ\n nước trà của huynh đâu. Tại ta thấy một\n con rắn xấu xa.I didn't mean to spill\nyour tea just now.
00:34:42
Hay ta mang về\n cho cha ta xem nhé.Or should I bring it home\nfor my father to see?
00:35:37
Tiểu Ngân Hoa ngươi đâu? \nTiểu Ngân Hoa.Tieu Ngan Hoa, where are you? \nTieu Ngan Hoa.
00:35:57
Sao linh thú của huynh\n không nghe lời chút nào thế?Why doesn't your spirit beast\nlisten at all?
00:36:04
Linh thú của cha ta vừa gọi\n sẽ xuất hiện ngay.My father's summoned beast\nwill appear immediatel­y.
00:36:06
Ta thấy một thứ\n thể thu hút .I see there is something that\ncan attract it.
00:36:21
Nhưng vườn đào này\n thật sự rất kỳ lạ.But this peach garden is\nreally strange.
00:36:29
vẫn không tìm được \nTiểu Ngân Hoa.still can't find\nTieu Ngan Hoa.
00:36:34
Sao chúng ta lại \nđến hồ nước rồi?Why are we going\nto the lake?
00:38:14
tại sao lại có\n trận rừng đào rồi.why is there a\nbattle in the peach forest?
00:38:31
Đây mật cảnh \ncủa phái Thiếu Dương. Sao chúng ta lại \nchạy đến đây chứ?This is the secret realm\nof the Shaoyang sect.
00:38:33
Đệ tử phái Thiếu Dương \nkhông được lại gần nơi này.Disciples of the Thieu Duong sect\n
00:38:41
Đây cấm địa của \nphái Thiếu Dương.This is the forbidden area of \u200b\u200bthe\nShaoyang sect.
00:38:45
Không sự \ncho phép của cha ta huynh không được\n bước chân vào đó. Tên nói lắp.\nHuynh không sao chứ?Without\nmy father's permission
00:38:47
Nơi này không phải \nnơi chúng ta nên đến.This place is not\nwhere we should go.
00:39:00
Bây giờ, bị thứ \nhút vào trong rồi. Huynh xem phép thuật \ncủa ta kém như vậy.Now, something has\nsucked it in.
00:39:09
Đây kết giới của \nphái Thiếu DươngThis is the barrier of\nthe Shaoyang sect, arranged by the
00:39:27
Cứu được Tiểu Ngân Hoa\n thì ra ngoài.saved Tieu Ngan Hoa\nand went out. My
00:40:00
bất kể xảy ra chuyện \ncũng đừng vào.no matter what happens, \ndon't go in.
00:40:22
Không được bắt nạt tên nói lắp.Don't bully someone who stutters.
00:42:33
Ta muốn đến \ncứu huynh , tên nói lắp.I wanted to come\nsave you, stutterer.
00:42:42
Tên nói lắp, \nhuynh không sao chứ?The guy stutters, are\nyou okay?
00:43:15
ta giúp huynh \ngỡ mặt nạ xuống rồi.I helped you\ntake off your mask. Seeing the heavenly world in danger Asura wanted to overthrow the three worlds the clouds in the sky change unpredicta­bly things change and stars fall apart. waiting for the day of unificatio­n. he will destroy heaven and earth. Start reporting to the Hall Master. Not related to each other at all. had appeared in Phan Nhu city. My have had their immortal bones removed, and now come to Phan Nhu city, which waiting for your kalpa to succeed... you As far as my subordinat­es know, General Start reporting to the Hall Master. The God of War and the Demonic Star... You should immediatel­y go investigat­e... Where did Why is it difficult to give birth? Quickly pave the way to overcome suffering. something happened in the middle of the night. Why are there children crying? The That child is still alive. The the ears to hear, the smell to smell means having no heart and no lungs. Come on, show me your hand. It's you want to get beaten up, right? Sister I still want to teach Toan Co a bad example. Then according to the old rules But he has such talent... if he disappeare­d in Phan Nhu city... The master of the hall calmed down. My subordinat­es have just found out the If it was in the hands of an old friend If that child were in there, he Will also be born at that time. If you don't sit in the wind, you wo n't even know if you catch a cold. have anything, please tell me. You release me. Toan Co. Take I don't know Destiny Sword. If Cry and say "I am a bag of grass" When you're done, let me go home. If you want to make fun of me clothes are dirty. I'll clean it for we have to call in more people. this talented... honest senior brother... only know how to bully others. Do you still want to compete with me? I accidental­ly lost my name badge Don't you want to follow me home? All day I only know how to be lazy Things that need to be done are not done. I'm Have you forgotten everything? can't practice anymore... just This is the most important weapon. It's true that I'm very angry today person who brought the cake to life was me... couldn't taste the flavor. Can As long as Linh Lung eats happily shoot two more words out. If there just come to Trung Nguyen and could not still hope for your understand­ing. and taking me back to Thieu Duong. wrong to secretly eat bird eggs, do Let's go over there and get it for you. Although it's true that I'm useless It intends to steal bird eggs. I didn't mean to squeeze it. Is Because, because, is... by itself We've been looking for so long, but we There's something strange about this peach forest. This formation is very difficult. Let's go quickly. It's not time. The spirit beast and I have touch. immediatel­y find someone to help. you don't believe me, look at this. It's There is something very dangerous in here Name stutters. Name stutters. Your face was bleeding just now
00:44:19
       


Please help to correct the texts:


Please help with translation:


↑ Return to Top ↑